Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

„T@blit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego”.

„T@blit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego”.

W tym roku szkolnym realizować go będzie 7 grup – Morskie bąbelki, Żółwiki, Nemo, Delfiny, Rybki, orki oraz Koniki morskie. Natomiast Lwy morskie, Syreny oraz Król mórz będą wybierać jedno zagadnienie z projektu do realizacji w ciągu jednego miesiąca.
Projekt T@blit jest to innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Oparty jest na powszechnie stosowanej metodzie projektów, wdrażania innowacyjnej w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrowaniu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Do głównych celów programu wychowania przedszkolnego T@blit należy:

  •  umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
  •  zaciekawienie światem przyrody i nauki;
  •  stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
  •  przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania;
  •  budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską – Kołaczyk.

  • Zespół twórców to: dr Dawid Pietrala, dr Anna Basińska, Teresa Pietrala i Urszula Zielińska.
Data dodania: 2023-08-28 11:30:40
Data edycji: 2023-08-28 11:47:45
Ilość wyświetleń: 192
Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej