Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Nasza wizja

Wizja Morskiego Przedszkola w Gdańsku

 • Morskie Przedszkole jest edukacyjną placówką publiczną, której wizją jest takie planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi, by nie pomijać żadnej ze sfer istotnych dla małego człowieka, by prowadzić jegorozwój w sposób mądry holistyczny. Naszym celem jest w pełni przygotować podopiecznych do życia na kolejnym etapie rozwoju, mając na względzie nie tylko rozwój ku edukacji wieku szkolnego.

Podejście holistyczne przejawia się w dbałości o rozwój:

 • Fizyczny.
 • Psycho – emocjonalny i moralny.
 • Umysłowy, intelektualny i rozumienie świata zewnętrznego.

Rozwój fizyczny

 • Pomoc we wczesnym wykrywaniu izapobieganiu powstania wadypostawy i narządów ruchu.
 • Dbałość o prawidłowąwydolność oddechowąi krążeniową.
 • Przeciwdziałanie nadwadzei otyłość, zagrożeniu cukrzycą i innym zaburzeniom metabolicznym występującym u dzieci.
 • Stymulowanie świadomościposiadanych możliwości/umiejętności ruchowych i ich dalszego rozwoju.

 

 • Usprawnianiekoordynacji ruchowej,
 • Krzewienie umiejętność podejmowania solidarnego,zbiorowego, skoordynowanego wysiłkuwłaściwego sportom/dyscyplinom drużynowym,
 • Stała proca budująca świadomość wagi i zasad racjonalnego,zdrowego odżywianiasię.

 

Rozwój psycho - emocjonalny i moralny:

 • Podkreślanie wartości i umiejętnościpracy zespołowejzamiast nadmiernego nastawienie na indywidualizm i rywalizację,
 • Jednoczesna dbałość o poziomsamoświadomości/znajomości siebie, mocnych i słabych stron,
 • Klaryfikacja i naukarealistycznej samooceny(nadmiernie wysoka lub przesadnie niska),
 • Wdrażanie umiejętnościempatii i tolerancjina ludzką różnorodność,
 • Nauka umiejętnościsamokontroli emocjii zachowań,
 • Nauka wiedzy orelacjach międzyludzkichich budowaniu i podtrzymywaniu,
 • Zachęcanie do wzajemnej otwartości,umiejętności rozmowy, nie omijania tematów trudnych i „gorących".

 

Rozwój umysłowy, intelektualny i rozumienie świata zewnętrznego:

 • Pobudzanie do zdolności do samodzielnego stawiania pytań,formułowania problemówi ich rozwiązywania,
 • Stymulowaniefunkcji pamięciowych i zapamiętywania,
 • Zrównoważeniemyślenia analitycznego i syntetycznegooraz macierzowego,
 • Prowokowanie dotwórczego, przestrzennego i dynamicznegomyślenia na wielką skalę,
 • Kształtowaniepoczucia współodpowiedzialnościza losy swoje, bliskich, małej ojczyzny i naszej planety,
 • Powrót do naturalnejświadomości ekologicznej, kontaktu z przyrodą i jej regułami.
Data dodania: 2018-12-18 08:44:10
Data edycji: 2018-12-18 08:45:07
Ilość wyświetleń: 1454
Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook