Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Nasza wizja

Wizja Morskiego Przedszkola w Gdańsku

 • Morskie Przedszkole jest edukacyjną placówką publiczną, której wizją jest takie planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi, by nie pomijać żadnej ze sfer istotnych dla małego człowieka, by prowadzić jego rozwój w sposób mądry holistyczny. Naszym celem jest w pełni przygotować podopiecznych do życia na kolejnym etapie rozwoju, mając na względzie nie tylko rozwój ku edukacji wieku szkolnego.

Podejście holistyczne przejawia się w dbałości o rozwój:

 • Fizyczny.
 • Psycho – emocjonalny i moralny.
 • Umysłowy, intelektualny i rozumienie świata zewnętrznego.

Rozwój fizyczny

 • Pomoc we wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu powstania wady postawy i narządów ruchu.
 • Dbałość o prawidłową wydolność oddechową i krążeniową.
 • Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, zagrożeniu cukrzycą i innym zaburzeniom metabolicznym występującym u dzieci.
 • Stymulowanie świadomości posiadanych możliwości/umiejętności ruchowych i ich dalszego rozwoju.
 • Usprawnianie koordynacji ruchowej,
 • Krzewienie umiejętność podejmowania solidarnego, zbiorowego, skoordynowanego wysiłku właściwego sportom/dyscyplinom drużynowym,
 • Stała praca budująca świadomość wagi i zasad racjonalnego, zdrowego odżywiania się.

 

Rozwój psycho - emocjonalny i moralny:

 • Podkreślanie wartości i umiejętności pracy zespołowej zamiast nadmiernego nastawienia na indywidualizm i rywalizację,
 • Jednoczesna dbałość o poziom samoświadomości/znajomości siebie, mocnych i słabych stron,
 • Klaryfikacja i nauka realistycznej samooceny(nadmiernie wysoka lub przesadnie niska),
 • Wdrażanie umiejętności empatii i tolerancji na ludzką różnorodność,
 • Nauka umiejętności samokontroli emocji i zachowań,
 • Nauka wiedzy o relacjach międzyludzkich ich budowaniu i podtrzymywaniu,
 • Zachęcanie do wzajemnej otwartości, umiejętności rozmowy, nie omijania tematów trudnych i „gorących".

 

Rozwój umysłowy, intelektualny i rozumienie świata zewnętrznego:

 • Pobudzanie do zdolności do samodzielnego stawiania pytań, formułowania problemów i ich rozwiązywania,
 • Stymulowanie funkcji pamięciowych i zapamiętywania,
 • Zrównoważenie myślenia analitycznego i syntetycznego oraz macierzowego,
 • Prowokowanie do twórczego, przestrzennego i dynamicznego myślenia na wielką skalę,
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy swoje, bliskich, małej ojczyzny i naszej planety,
 • Powrót do naturalnej świadomości ekologicznej, kontaktu z przyrodą i jej regułami.
Data dodania: 2018-12-18 08:44:10
Data edycji: 2021-01-25 12:31:16
Ilość wyświetleń: 4007
Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej