Przedszkole oferuje:

- realizację podstawy programowej MEN,

- rytmikę,

- gimnastykę,

- język angielski (Zerówka),

- religia (Zerówka)

- konsultacje pedagogiczne i psychologiczne

 

Oferta dodatkowo płatna:

- język angielski w podstawie

- język angielski w rozszerzeniu

- piłka nożna

- warsztaty teatralne

- laboratorium przedszkolaka

- tańce

- judo

- logopedia

 

Dodatkowe warsztaty dydaktyczne,

wycieczki i wyjścia edukacyjne

opłacane są przez Rodziców.

 

  
Rodzice zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Przedszkola następujących opłat:

 
1. Opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza realizację podstawy programowej (08.00-13.00)
2. Opłaty za wyżywienie dziecka
 - iloczyn stawki dziennej z tytułu wyżywienia tj. kwoty 9,5 zł i liczby dni w danym miesiącu.

 

Numer konta bankowego: 63 1160 2202 0000 0002 9400 9677